מוסכמת היפנוברת'ינג דולה אשדוד
מוסמכת לליווי בשיטת פשוט ללדת
Spining Babies
מגוון הכשרות ספינינג בייביס
סוגיות במגדר ופריון וולפסון
חנה בורר
מישל אודנט כנס
דולה מתנדבת בית חולים לניאדו
טייפינג קינזיולוגי
יוגה היריון ואחרי לידה
מדריכת יוגה היריון ואחרי לידה